Projekty

Název projektu:Stav půd a úroveň výživy porostů horských území lesních správ Jablonec nad Nisou a Frýdlant v Čechách – vývoj, aktuální stav a možná opatření pro zlepšení stavu.
Číslo:O-1/2017
Rok:2017 - 2018
Poskytovatel:GS LČR
Koordinátor: Ing. Radek Novotný, Ph.D.
Řešitel: Ing. Radek Novotný, Ph.D., Ing. Věra Fadrhonsová, Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D., Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., Ing. Ondřej Špulák, Ph.D., doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:ČZU, ÚKZÚZ

Popis projektu

Pro přípravu doporučení možných opatření ke stabilizaci a zlepšení stavu lesa v zájmovém území Jizerských hor bude provedeno zjištění aktuálního stavu půd a úrovně výživy. Tato data budou vyhodnocena v časové řadě s využitím výsledků předchozích studií, projektů, plošných šetření a dalších aktivit, které v zájmovém území prováděl především VÚLHM, ÚHÚL a ÚKZÚZ, zahrnuta budou také data z projektů ČZU.