Projekty

Název projektu:Studium genetické diverzity populací borovice lesní zahrnující i okrajové ekotypy v České republice pomocí DNA analýz
Číslo:LD14110
Rok:2014 - 2016
Poskytovatel:MŠMT
Koordinátor: Ing. Pavlína Máchová, Ph.D.
Řešitel: Ing. Pavlína Máchová, Ph.D.

Popis projektu

Cílem projektu je stanovení genetických charakteristik vybraných marginálních populací borovice lesní. Získané informace o genetické struktuře vybraných marginálních populací lesních dřevin budou využity v rámci mezinárodní akce COST FP1202 pro doplnění informací o území ČR. V roce 2015 byly na vybraných populacích provedeny odběry vzorků pro izolaci DNA. Bylo vybráno 14 polymorfních SSR markerů a byly optimalizovány PCR reakce a uskutečnily se fragmentační analýzy na genetickém analyzátoru Applied Biosystems 3500. Pro doplnění informací o evropských populacích lesních dřevin pro připravovanou databázi v rámci COST Action FP1202 byla poskytnuta data z výsledků molekulárních analýz u vybraných populací lesních dřevin z území ČR.