Projekty

Název projektu:Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů
Číslo:QH71296
Rok:2007 - 2010
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. František Šach, CSc.
Řešitel: Ing. František Šach, CSc., Ing. Vladimír Černohous, Ph.D.

Popis projektu

Cílem projektu je vytvořit systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů. Bude vytvořena metodika v elektronické formě. Systém bude aplikován na lesy a LH.