Projekty

Název projektu:Towards a European Larch Wood Chain
Číslo:EU FAIR-98-3354
Rok:1998 - 2002
Poskytovatel:RÁMCOVÉ PROGRAMY - Evropská komise
Koordinátor: Ing. Josef Frýdl, CSc.
Řešitel: Ing. Josef Frýdl, CSc., Ing. Jiří Šindelář, CSc., Dr. Luc Pâques
Řešitel cizí:Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Olivet, Francie

Popis projektu

Předmět řešení tohoto mezinárodního projektu spočíval v aktualizaci a shrnutí dosavadních výsledků šlechtění modřínu opadavého jak na národních úrovních zúčastněných evropských zemí, tak v rámci vytvoření společných databází výsledků výzkumu, společných databází zdrojů reprodukčního materiálu a experimentálních ploch této dřeviny. Cílem projektu byla rovněž spolupráce členů řešitelského týmu při vytváření společných šlechtitelských strategií při dalším výzkumu zaměřeném na ověřování geneticky podmíněné proměnlivosti modřínu opadavého.