Projekty

Název projektu:Trvale udržitelné hospodaření v porostech borovice lesní (Pinus sylvestris L.) s ohledem na zachování optimálních stanovištních a produkčních podmínek
Číslo:GA ČR 526/08/P587
Rok:2008 - 2010
Poskytovatel:GA ČR
Koordinátor: Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Popis projektu

Pro zachování možnosti trvale udržitelného hospodaření v lesích musí pěstební opatření směřovat nejenom ke zlepšení parametrů produkce, ale i k zachování optimálních stanovištních, tj. produkčních podmínek. Cílem předkládaného projektu je posouzení dlouhodobého vlivu hospodaření (výchovných sečí pozitivním výběrem v úrovni a negativním výběrem v podúrovni) na stav stanovištních podmínek a na parametry produkce v porostech druhé nejrozšířenější hospodářské dřeviny v ČR, borovice lesní. V evropských zemích je pro pěstování těchto porostů rostoucích většinou na chudších půdách dlouhodobě optimalizován systém holosečného hospodaření s poměrně intenzivní přípravou půdy před novým zalesněním. Porosty vzniklé tímto způsobem vytváří znovu jednu z hlavních složek prostředí lesního ekosystému – horizonty nadložního humusu, významný zdroj živin ovlivňující úrodnost stanoviště. Výzkum bude založen na 10 dlouhodobě sledovaných experimentech s výchovou borových porostů založených v roce 1962.