Projekty

Název projektu:Uchování geneticky cenných populace smrku ztepilého v Krkonoších
Číslo:O–21/2017
Rok:2017 - 2022
Poskytovatel:KRNAP
Koordinátor: Ing. Jan Leugner, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jan Leugner, Ph.D.

Popis projektu

V roce 2018 byly dokončeny práce na stabilizaci matečnic první generace, které jsou základem pro výběr geneticky nejcennějších části populace smrku ztepilého v Krkonoších. Dále bylo dokončeno fenotypické posouzení jedinců a provedení výběru jedinců k výřezu.