Projekty

Název projektu:Udržení stability a biodiverzity horských populací smrku ztepilého
Číslo:QH92062
Rok:2009 - 2011
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.
Řešitel: doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc., RNDr. Jarmila Martincová, Ing. Jan Leugner, Ph.D.

Popis projektu

Cílem řešení je posoudit význam spektra jedinců smrku ztepilého s různou intenzitou juvenilního růstu pro stabilitu a úspěšný vývoj porostů zakládaných v horských podmínkách. Dále posoudit rizika destrukce porostů při nevhodném třídění semenáčků ve školce.