Projekty

Název projektu:Vliv faktorů prostředí na napadení smrku ztepilého kloubnatkou smrkovou a návrh praktických postupů omezujících její šíření
Číslo:9-2016
Rok:2016 - 2019
Poskytovatel:GS LČR
Koordinátor: Ing. František Lorenc, Ph.D.
Řešitel: Ing. František Lorenc, Ph.D., Ing. David Dušek, Ph.D., Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., René Kopáč, doc. Ing. Vítězslava Pešková, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:Česká zemědělská univerzita v Praze

Popis projektu

V posledních letech jsou v Krušných horách stále častější nálezy plodnic kloubnatky smrkové, typického patogenu nepůvodního smrku pichlavého, i na pupenech našeho autochtonního smrku ztepilého. Infekce se v oblasti Krušných hor během roku 2015 nápadně rozšířila. Cílem projektu je: (i) zjištění aktuálního rozsahu škod na smrku ztepilém, (ii) zhodnocení distribuce patogenu v zájmovém území Krušných hor, (iii) determinace faktorů prostředí (stanovištní, klimatické, geomorfologické a další) ovlivňující rozvoj choroby, (iv) prozkoumání biologie houby, (v) zjištění rozdílů ve fyziologii smrku napadených a nenapadených, (vi) návrh pěstebních postupů omezujících rozvoj a šíření kloubnatky smrkové.