Projekty

Název projektu:Vliv obranných opatření na populace lýkožroutů v závislosti na populačních hustotách
Číslo:QK1920433
Rok:2019 - 2021
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D.
Řešitel: Ing. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D., Ing. Miloš Knížek, Ph.D., prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.
Řešitel cizí:Mendelova univerzita v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je optimalizovat aktuálně používaná kontrolní a obranná opatření (lapáky odvětvené, neodvětvené, stojící, otrávené lapáky a trojnožky, feromonové lapače, otrávené sítě) u hospodářsky významných druhů kůrovců smrku a modřínu (Ips typographus, Ips duplicatus, Pityogenes chalcographus,Ips cembrae) v podmínkách základního stavu populace a při gradaci. Optimalizovat efektivitu kalamitního základu pro zvýšení efektivity realizovaných kontrolních a obranných opatření. Vypracovat certifikované metodiky a předložit návrh státní technické normy ke kontrole kalamitních a hospodářsky významných kůrovců smrku a modřínu.