Projekty

Název projektu:Vyhodnocení plnění funkcí lesa u březových porostů, ekonomiky březového hospodářství a návrh východisek pro hospodaření s břízou v ČR
Číslo:SOD 17/2016
Rok:2016 - 2017
Poskytovatel:GS LČR
Koordinátor: Ing. Jan Leugner, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jan Leugner, Ph.D., Ing. Jiří Souček, Ph.D., Ing. Roman Dudík, Ph.D.
Řešitel cizí:ČZU Praha

Popis projektu

Na základě dosavadních poznatků (našich i zahraničních) i doplňkových analýz potenciálu produkce a ekonomiky porostů s dominancí břízy budou vypracovány návrhy hospodaření v porostech se zvýšeným zastoupením břízy podle požadované funkce lesa. Projekt bude zahrnovat i alternativy návrhů úprav stávající legislativy pro možné zvýšení zastoupení bříz v porostních směsích na stanovištích, kde je odpovídající zvýšený potenciál zastoupení břízy. Pro konkrétní stanoviště bude provedeno i porovnání potenciálu plnění funkcí stávajících cílových porostů s porosty se zvýšeným podílem břízy.