Projekty

Název projektu:Vyhodnocení produkčního a pěstebního potenciálu modřínu opadavého na vybraném modelovém území
Číslo:GS LČR č.p. 124
Rok:2023 - 2025
Poskytovatel:GS LČR
Koordinátor: Ing. David Dušek, Ph.D.
Řešitel: Ing. David Dušek, Ph.D., Ing. Monika Vejpustková, Ph.D., Ing. Tomáš Čihák, Ph.D., Ing. Jakub Černý, Ph.D.

Popis projektu

Cílem projektu je vyhodnotit produkční a pěstební potenciál modřínu opadavého na postkalamitních stanovištích, kde je modřín, po rozpadu převážně smrkových porostů, významným nositelem objemové i hodnotové produkce. Za modelové území slouží LS Vítkov. Na základě kmenových analýz vzorníků a dalších dendrometrických měření (zjišťování objemů a tvaru kmene stojících stromů) je stanovován objemový přírůst a těžební možnosti modřínu na modelovém území s možností využití poznatků pro území s podobnými stanovištními podmínkami. Na základě informací z dat NIL probíhá podrobné vyhodnocení produkčních ukazatelů modřínu na území ČR. Na základě dosavadních výzkumných poznatků budou formulována provozně uchopitelná pěstební a hospodářsko-úpravnická doporučení pro porosty zájmového území.