Projekty

Název projektu:Využití genových zdrojů domácích druhů dubů pro reprodukci adaptabilních lesních ekosystémů
Číslo:QH82305
Rok:1980 - 1999
Poskytovatel:VÝZKUMNÝ ZÁMĚR MZe
Koordinátor: Ing. Marie Benedíková
Řešitel: Ing. Marie Benedíková, Ing. Jolana Kyseláková

Popis projektu