Projekty

Název projektu:Využití pomocných látek pro zlepšení vodního režimu kořenových soustav lesních dřevin při umělé obnově lesa
Číslo:SOD O-3/2020
Rok:2020 - 2022
Poskytovatel:GS LČR
Koordinátor: Ing. Jan Bartoš, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jan Bartoš, Ph.D., Ing. Jan Leugner, Ph.D., Ing. Jana Hacurová, RNDr. Jarmila Martincová, Ing. Ondřej Špulák, Ph.D.

Popis projektu

Vyhodnocení účinnosti jednotlivých prostředků na zadržení vody při umělé obnově lesa. Posouzení efektivnosti využití testovaných přípravků (hydroabsorbentů) v provozních podmínkách Lesů ČR. Ekonomické zhodnocení jednotlivých přípravků a postupů.