Projekty

Název projektu:Využití šlechtitelských metod při testování zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin
Číslo:NAZV 1G46093
Rok:2004 - 2008
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Josef Frýdl, CSc.
Řešitel: Ing. Josef Frýdl, CSc., Ing. František Beran, Ing. Jiří Čáp, Ing. Antonín Cvrček, Ing. Jan Chládek, Ing. Jan Kaňák, Ph.D., Ing. Petr Novotný, Ph.D., Ing. Jiří Šindelář, CSc.

Popis projektu

V rámci stanovených cílů projektu (aplikace šlechtitelských metod při ověřování geneticky podmíněné charakteristiky zdrojů reprodukčního materiálu vybraných dřevin, selekce nejhodnotnějších jednotek a návrhy na jejich zařazení do kategorie testovaných /ověřených/ zdrojů reprodukčního materiálu) byly aktivity zaměřeny na vyhodnocení výsledků testování potomstev zdrojů reprodukčního materiálu hospodářsky významných lesních dřevin na vybraných výzkumných plochách s potomstvy uznaných porostů a semenných sadů smrku ztepilého (série 1986), borovice lesní a modřínu opadavého založených v předcházejícím období.