Projekty

Název projektu:Využití výsledků šlechtění modřínu opadavého v lesnictví
Číslo:Funkční úkol MZe
Rok:1998 - 2002
Poskytovatel:MZe
Koordinátor: Ing. Josef Frýdl, CSc.
Řešitel: Ing. Josef Frýdl, CSc., Ing. Jiří Šindelář, CSc.

Popis projektu

Předmětem řešení projektu bylo hodnocení geneticky podmíněné proměnlivosti modřínu opadavého. Získané výsledky byly zpracovávány k využití jak v rámci národního výzkumu, tak jako podklady pro cíle řešení mezinárodního projektu EU FAIR-98-3354 Towards a European Larch Wood Chain (1998–2002).