Projekty

Název projektu:Vývoj aplikace pro automatizovanou evidenci ulovené spárkaté zvěře na základě individuality struktury kožní tkáně vnějšího nosu
Číslo:QK23020117
Rok:2023 - 2025
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Jan Cukor, Ph.D.
Řešitel: Doc. Ing. Vlastimil Hart, Ph.D., Ing. Jan Cukor, Ph.D., Ing. Vlastimil Skoták, Ph.D., Ing. Miroslav Lotocký
Spoluřešitel cizí:Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská

Popis projektu

Cílem projektu je vývoj mobilní aplikace, zaměřené na zcela nové pojetí myslivecké evidence ulovené zvěře. Evidence bude založena na základě fotografie struktury kožní tkáně vnějšího nosu ulovené spárkaté zvěře, která je pro každého jedince unikátní a nezaměnitelná, podobně jako otisk prstu člověka. Základní funkce aplikace budou zpracovány v jednoduchém uživatelském prostředí dostupném pro mobilní telefony Android a iOS. Pomocí aplikace bude možné identifikovat každého jedince ulovené zvěře, který na základě snímku a vyplnění dalších hodnot automaticky vstoupí do evidence. Účelem aplikace bude účinná a přesná evidence ulovené zvěře oproti stávajícímu systému „papírových“ hlášení, kdy je v praxi nemožné ověřit pravdivost hlášených údajů. Aplikace zároveň vyloučí možná duplicitních hlášení.