Projekty

Název projektu:Vývoj metodicko-technických postupů minimalizace dopadů lesního hospodářství na kvalitu podzemních vod v důsledku nadbytečné migrace reaktivních forem dusíku a fosforu
Číslo:TH02030823
Rok:2017 - 2020
Poskytovatel:TA ČR
Koordinátor: Ing. Jan Leugner, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jan Leugner, Ph.D., Ing. Ondřej Špulák, Ph.D., Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., Ing. Evelína Erbanová, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:Univerzita Pardubice, TERAMED, s.r.o.

Popis projektu

Cílem řešení je naplnit dvě tematické domény objektivními informacemi a funkčními technickými postupy. V prvé řadě zmapovat a exaktně vyjádřit změnu odstranění dřevní hmoty lesa na dynamiku průsaku reaktivních forem dusíku/fosforu. Následně vyvinout metodické doporučení posouzení dopadů na podzemní vody a vyvinout nejvhodnější postup obnovy lesa z hlediska minimalizace nežádoucích migračních dopadů sloučenin dusíku na kvalitu podzemních vod.