Projekty

Název projektu:Vývoj technologie pro asanaci vytěženého kůrovcového dříví na skládkách dřeva
Číslo:O-21/2019
Rok:2019 - 2020
Poskytovatel:GS LČR
Koordinátor: Ing. Marie Zahradníková
Řešitel: Ing. Marie Zahradníková, doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., Monika Boušková, Jiří Háva, Jan Mareš
Spoluřešitel cizí:Mediva Ventures, s. r. o.

Popis projektu

Vyhodnocení další možnosti asanace kůrovcového dříví na skládkách. Stávající metody kapacitně nejsou schopny zajistit asanaci veškerého kůrovcového dříví na skládkách.