Projekty

Název projektu:Výzkum a ochrana genetické diverzity cenných zbytkových populací smrku ztepilého v souvislosti s adaptací na zvýšenou extremitu klimatu
Číslo:SS01020260
Rok:2020 - 2024
Poskytovatel:TA ČR
Koordinátor: Ing. Martin Fulín, Ph.D.
Řešitel: Ing. Martin Fulín, Ph.D., Ing. Josef Cafourek, Ph.D., Ing. Helena Cvrčková, Ph.D., Ing. Pavlína Máchová, Ph.D., Bc. Ing. et Ing. Petr Novotný, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:PEXÍDR, s. r. o., ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ, Správa Národního parku Podyjí, Správa Národního parku České Švýcarsko

Popis projektu

Cílem projektu je nastavit a modelově aplikovat technologii vegetativní reprodukce geneticky různorodých jedinců cenných zbytkových populací smrku chlumního ekotypu (Národní park Podyjí, Národní park České Švýcarsko, Orlík n. Vlt., Kácov) a smrků přeživších sucho a kůrovcovou kalamitu (Kácov, Klokočná, Arcibiskupství pražské). Na všech lokalitách budou u vybraných a komparačních jedinců pomocí analýz DNA stanoveny jejich genetické charakteristiky. Z pěti oblastí budou podle zjištěné diverzity vybráni nejvhodnější donoři roubů k vypěstování sazenic pro založení klonových archivů k získávání reprodukčního materiálu pro repatriaci na vhodná stanoviště. Na lokalitě Arcibiskupství pražského bude u části rezistentních smrků stanovena míra exprese vybraných genů pomocí analýz RNA.