Projekty

Název projektu:Zachování genetických zdrojů rezistentních variant krušnohorského smrku ztepilého v kontextu realizace opatření ke zmírnění dopadů sucha a probíhajících změn prostředí
Číslo:SS01020076
Rok:2020 - 2024
Poskytovatel:TA ČR
Koordinátor: Ing. Josef Frýdl, CSc.
Řešitel: Ing. Josef Frýdl, CSc., Bc. Ing. et Ing. Petr Novotný, Ph.D., Ing. Martin Fulín, Ph.D., Ing. Pavlína Máchová, Ph.D., Ing. Jiří Pexídr
Spoluřešitel cizí:PEXÍDR, s. r. o.

Popis projektu

Cílem řešení projektu je navázat na předchozí výzkumné aktivity v Krušných horách zaměřené na zachování a reprodukci rezistentních variant krušnohorského ekotypu smrku ztepilého, včetně využití analýz DNA. V projektu budou hodnoceny vegetativní výsadby rezistentních variant smrku ztepilého in situ na vybraných lokalitách Krušných hor založených VÚLHM, v. v. i. v rámci projektu NAZV QJ1520300 (2015–2018) na území pod správou ML Chomutov, Lesy Města Jirkova, Lesy Jáchymov, ML Klášterec a ex situ na lokalitách dalšího účastníka projektu (PEXÍDR, s. r. o.), spolu s rejuvenilizací a rekonstrukcí klonového archivu krušnohorského smrku na LS LČR Klášterec.