Projekty

Název projektu:Záchrana a reprodukce cenné populace topolu šedého
Číslo:QJ1520297
Rok:2015 - 2018
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: RNDr. Václav Buriánek
Řešitel: RNDr. Václav Buriánek , Ing. Pavlína Máchová, Ph.D., Ing. Helena Cvrčková, Ph.D., Ing. Eva Pokorná, Ph.D., Ing. Bc. Jaroslav Dostál
Spoluřešitel cizí:Baroza spol. s r.o.

Popis projektu

Základním cílem projektu je najít efektivní způsob reprodukce topolu šedého a zahájit obnovu lokální populace. Na základě studia fenotypových projevů bude popsána genetická diverzita a bude vybrán soubor jedinců vhodných pro reprodukci populace tak, aby nedošlo k zúžení genetické variability. Budou stanoveny preference použití generativní a vegetativní metody reprodukce. Pro dlouhodobé využívání bude vytvořen zdroj reprodukčního materiálu ve formě množitelské populace in vitro a současně bude založen semenný sad z pravokořených mikropropagovaných sazenic u uživatele výsledků (LČR, s. p.). Na základě posouzení aktuálního stavu vybraných lokalit budou vypracovány návrhy reálného postupu vytváření obnovních prvků v souladu s charakterem stávajícího ekosystému a s požadavky na stabilitu ekosystémů. Kvalifikovaně udržovaný zdroj reprodukčního materiálu bude k dispozici vlastníkům lesa a všem institucím a orgánům veřejné správy, které se svými aktivitami podílejí na ochraně a tvorbě krajiny. Uživatelem výsledků bude především vlastník zdroje reprodukčního materiálu, tj. Lesy České republiky, s. p.