Projekty

Název projektu:Záchrana, zachování a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin
Číslo:Funkční úkol MZe (VÚLHM č. 03/6658)
Rok:2001 - 2006
Poskytovatel:MZe
Koordinátor: Ing. Josef Frýdl, CSc.
Řešitel: Ing. Josef Frýdl, CSc., Ing. Jiří Šindelář, CSc., Ing. Petr Novotný

Popis projektu

Náplní pověření byly zejména aktivity zaměřené na navrhování a revize genových základen hlavních jehličnatých a listnatých dřevin v ČR. Dílčí aktivity pověření dále souvisely s realizacemi opatření na záchranu a zachování genetických zdrojů cenných a řídce se vyskytujících dřevin.