Projekty

Název projektu:Záchranný program pro zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia)
Číslo:MGSII-17
Rok:2015 - 2016
Poskytovatel:MŽP
Koordinátor: Ing. Pavlína Máchová, Ph.D.
Řešitel: Ing. Pavlína Máchová, Ph.D.

Popis projektu

Cílem projektu je vypracovat metodiku mikropropagace zvonovce liliolistého a dosáhnout stabilizovaných multiplikujících se kultur, které budou udržovány v archivu explantátů a budou využitelné i pro případné napěstování rostlin ohroženého druhu touto metodou. V roce 2015 byly provedeny experimenty s cílem navození indukce organogeneze, proběhlo testování sterilizačních procesů u nově odebraných jedinců ze lokalit zbytkového výskytu zvonovce liliolistého, probíhala průběžná multiplikace již založených explantátových kultur. Byly provedeny prvotní testy s navozením rhizogeneze a testování procesu aklimatizace.