Projekty

Název projektu:Zajištění dlouhodobého sledování malých lesních povodí
Číslo:02/6670
Rok:2023 - 2026
Poskytovatel:MZe
Koordinátor: Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D
Řešitel: Kateřina Neudertová Hellebrandová, Petr Fišer, Věra Fadrhonsová, Zdeněk Vícha, Nikola Tričkovič, Pavel Vosika

Popis projektu

V povodích Červíku a Malé Ráztoky v Moravskoslezských Beskydech a povodí Pekelského potoka na Českomoravské vrchovině probíhá dlouhodobé sledování hydrologického režimu malých lesních povodí, v povodí Černé Opavy pak výzkum vlivu odumírání smrkových porostů na hydrologické poměry a na vlastnosti lesních půd a srovnání vlivu různých způsobů obnovy na vývoj těchto zjišťovaných parametrů.