Projekty

Název projektu:Zajištění dlouhodobého sledování malých lesních povodí
Číslo:02-6670
Rok:2019 - 2022
Poskytovatel:MZe
Koordinátor: Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D., doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., Ing. Věra Fadrhonsová, Ing. Zdeněk Vícha, Ing. Lukáš Strnad, Ph.D.

Popis projektu

V povodích Červíku a Malé Ráztoky v Moravskoslezských Beskydech a povodí Pekelského potoka na Českomoravské vrchovině probíhá dlouhodobé sledování hydrologického režimu malých lesních povodí.