Projekty

Název projektu:Zajištění expertní a poradenské činnosti v oboru lesního semenářství a školkařství, zakládání, obnovy a výchovy lesních porostů, zalesňování, biotechnologií a využívání introdukovaných a rychlerostoucích dřevin
Číslo:SOD O – 28/2017
Rok:2018 - 2023
Poskytovatel:MZe
Koordinátor: Ing. Jan Leugner, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jan Leugner, Ph.D., doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc., Ing. Jiří Novák, Ph.D., Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., Ing. David Dušek, Ph.D., Ing. Ondřej Špulák, Ph.D., Ing. Jiří Souček, Ph.D., Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D., Ing. Václav Nárovec, CSc.,, doc. RNDr. Marian Slodičák, Ing. Vladimír Černohous, Ph.D., Ing. Jan Bartoš, Ph.D., Ing. Evelína Erbanová, Ph.D.

Popis projektu

Náplní této činnosti je poskytování expertní a poradenské činnosti pro vlastníky lesa při obnově a výchově lesa, držitele licencí pro uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin a pěstitele sadebního materiálu lesních dřevin včetně ověřování biologické nezávadnosti nových typů pěstebních obalů pro sadební materiál lesních dřevin a péče o demonstrační objekty