Projekty

Název projektu:Zajištění provozu Národního koordinačního centra monitoringu zdravotního stavu lesů v rámci programu ICP Forests
Číslo:5002
Rok:2015 - 2017
Poskytovatel:MZe
Koordinátor: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
Řešitel: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., RNDr. Václav Buriánek, Ing. Tomáš Čihák, Ph.D., Ing. Petr Fabiánek, Ing. Věra Fadrhonsová, Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D., Ing. Radek Novotný, Ph.D., Ing. Zdeněk Vícha, Ing. Monika Vejpustková, Ph.D.

Popis projektu

Projekt zajišťuje naplňování programu ICP Forests za Českou republiku. Zahrnuje koordinaci činností a komunikaci s programovým koordinačním centrem v Eberswalde, monitoring zdravotního stavu lesa v pravidelné síti ca 300 ploch (úroveň I) a podrobné hodnocení zdravotního stavu lesů, odběry a analýzy depozic, půdní vody, opadu, asimilačních orgánů a meteorologická měření na šesti plochách intenzivního monitoringu lesních ekosystémů. Činnost běží průběžně od roku 1987, současná smlouva je uzavřena na období 2015 – 2017.