Projekty

Název projektu:Zakládání a výchova směsí přípravných a cílových dřevin plnících produkční a mimoprodukční funkce lesa v oblasti velkoplošně hynoucích smrkových porostů
Číslo:QK1810126
Rok:2018 - 2022
Poskytovatel:MZe
Koordinátor: Ing. Jan Leugner, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jan Leugner, Ph.D., doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc., Ing. Jiří Novák, Ph.D., Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., Ing. David Dušek, Ph.D., Ing. Ondřej Špulák, Ph.D., Ing. Jiří Souček, Ph.D., Ing. Jakub Černý, prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., Ing. David Janásek
Spoluřešitel cizí:Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesy města Olomouce

Popis projektu

Hlavním cílem projektu bude stanovit efektivní postupy pro obnovou porostů s dominancí smrku v oblastech jeho intenzívního velkoplošného hynutí s využitím přípravných i cílových dřevin tak, aby následné porosty byly dostatečně diferencované, měly vysokou míru stability a dokázaly tak plnit produkční i mimoprodukční funkce v měnících se podmínkách prostředí. Dílčími cíli bude ověření metod zakládání porostů přípravných dřevin a vnášení cílových dřevin v rámci dvoufázové obnovy v rapidně odumírajících porostech, zakládání porostních směsí včetně využití přípravných dřevin a optimalizace výchovných zásahů v těchto porostech vedoucí k zvýšení jejich stability, včetně hodnocení ekonomické efektivity postupů. Cílem postupů bude také udržení dílčího podílu smrku ztepilého v těchto porostech.