Projekty

Název projektu:Založení výzkumných ploch s introdukovanými dřevinami potenciálně odolnými vůči suchu v oblasti pahorkatin severní Moravy postižené chřadnutím smrku
Číslo:05/8830
Rok:2017 - 2021
Poskytovatel:GS LČR
Koordinátor: Ing. Pavel Kotrla, Ph.D.
Řešitel: Ing. Pavel Kotrla, Ph.D., Ing. Josef Cafourek, Ph.D., Ing. et ing. Petr Novotný, Ph.D., Ing. Martin Fulín, Ph.D., Ing. Jan Leugner, Ph.D.

Popis projektu

Na základě literární rešerše vypracování Seznamu (katalogu) potenciálně vhodných introdukovaných dřevin pro pěstování v oblastech s deficitem vláhy v podmínkách pahorkatin ČR (se zaměřením na oblast severní Moravy), včetně popisu jejich ekologických nároků. Založení trvalých zkusných ploch (podle standardních požadavků na založení provenienčních pokusů), v sortimentu dřevin a proveniencí, odsouhlasených při zahájení projektu se zadavatelem, jejich vyhodnocení po 2 vegetačních sezónách po výsadbě.