Projekty

Název projektu:Zhodnocení potenciálu širšího lesnického uplatnění teplomilných druhů dubů v souvislosti s adaptací na probíhající změnu klimatu
Číslo:SS06010209
Rok:2023 - 2025
Poskytovatel:TA ČR
Koordinátor: Ing. Pavlína Máchová, Ph.D.
Řešitel: Ing. Pavlína Máchová, Ph.D., Bc. Ing. et Ing. Petr Novotný, Ph.D., Ing. Martin Fulín, Ph.D., Ing. Monika Vejpustková, Ph.D., Ing. Helena Cvrčková, Ph.D., RNDr. Václav Buriánek

Popis projektu

Projekt je zaměřen na prohloubení současných znalostí o výskytu teplomilných druhů dubů v ČR a využití potenciálu jejich širšího uplatnění v lesním hospodářství. Bude probíhat ověření stávajících a vytipování dalších lokalit s přirozeným výskytem těchto dubů, primárně na jižní Moravě, druhové určení a výběr kvalitních stromů jako zdrojů reprodukčního materiálu. Ve vybraných porostech budou provedena biometrická měření a kvalitativní hodnocení s cílem získat informace o fenotypové variabilitě, zdravotním stavu a produkční schopnosti. V závislosti na dostupných markerech bude současně u vybraných populací dubu pýřitého, příp. i u dalších druhů prováděn výzkum genetických charakteristik pomocí molekulárních analýz, včetně vypracování a optimalizace metod analýz SSR.