Projekty

Název projektu:Zvyšování adaptability borového hospodářství v podmínkách ČR
Číslo:QJ1520037
Rok:2015 - 2018
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Jiří Souček, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jiří Souček, Ph.D.
Řešitel cizí:Česká zemědělská univerzita v Praze

Popis projektu