Aktuality

První pomoc pro nemocné stromy

Strnady, 31. března 2015 – Přesně před dvaceti lety vznikla Lesní ochranná služba jako organizační složka útvaru ochrany lesa Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR. Výsledky své dosavadní práce a současnou problematiku výskytu poškození v lesích nastíní odborníci na mezinárodním semináři, který se uskuteční 23. dubna 2015 ve Vzdělávacím a informačním centru Floret v Průhonicích.