Aktuality

Ročenka VÚLHM za rok 2015

Rok 2015 lze hodnotit jako rok úspěšný. V tomto roce se dařilo stabilizovat ekonomickou situaci a současně naplňovat koncepci rozvoje výzkumného ústavu, přijatou na období 2012–2017. V soutěžích grantových agentur byly získány nové výzkumné projekty a také se podařilo stabilizovat oblast expertní a poradenské činnosti. Finanční výnosy ústavu se vrátily na výši, kde byly před rokem 2012, a překonali
jsme tak několikaleté krizové období.