Aktuality

Rozsah kůrovcové kalamity představuje vysoké riziko pro rok 2019

Strnady – 13. září – Rozsah poškození lesů kůrovcem představuje v současné době kalamitu, která nemá obdoby v historii českého lesnictví. Zvládnutí prvního rojení kůrovce na jaře 2019 je zásadní pro stabilizaci zasaženého území a ochranu dosud nenapadených oblastí. Výzkumný ústav lesního
hospodářství a myslivosti dlouhodobě monitoruje zdravotní stav lesů a shromažďuje údaje o výskytu lesních škodlivých činitelů, které předává státní správě a prezentuje veřejnosti. Vzhledem k rozsahu kalamity, propadům cen dřeva, limitovaným zpracovatelským kapacitám a minimálním možnostem obrany menších vlastníků lesa je podle našeho názoru nutné systematicky řídit obranné akce na celostátní úrovni, zařadit výjimečné postupy a vyčlenit na boj s kalamitou finanční prostředky v řádu miliard korun.