Aktuality

Seminář: Invazní škodlivé organismy v lesích ČR

Invazní organismy představují celosvětový problém. Významně se dotýkají i lesního hospodářství. Vedle druhů, které se rozšířily na naše území již v předminulém nebo v první polovině minulého století, se stále více prosazují organismy, které se šíří v posledních letech, respektive desetiletích. Jejich význam je zatím z hospodářského pohledu až na výjimky relativně nízký, ale potencionálně představují, zejména v souvislosti s globálními klimatickými změnami, významné nebezpečí. To se již v posledních letech u některých druhů nejen v lesním hospodářství prokázalo. V současné době je obrana proti jejich šíření, jejich kontrola a možnosti eradikace upravena i legislativně. Ne vždy je odborná veřejnost dostatečně informována o spektru invazních druhů, jejich významu a možnostech kontroly a obrany proti nim. Tento seminář by měl přinést souhrnnou informaci o invazních druzích v lesním hospodářství a jejich významu.