Aktuality

Seminář Výsledky hodnocení výzkumných ploch s introdukovanými dřevinami a využití biotechnologických metod v lesním hospodářtví ČR, 21. října, Strnady

Cílem semináře je poskytnout aktuální informace související s využíváním introdukovaných dřevin,
biotechnologických metod a analýz DNA v lesním hospodářství ČR, zejména představit výsledky
hodnocení některých dlouhodobých provenienčních pokusů s introdukovanými dřevinami, které byly v minulosti založeny ve spolupráci VÚLHM a zahraničních partnerských pracovišť a seznámit odbornou veřejnost s možnostmi využití moderních metod v lesnictví.