Aktuality

SLARA – knihovnický projekt z OP VaVpI

VÚLHM, v. v. i. Strnady je jedním z partnerů knihovnického projektu SLARA (Specialised Library of Applied Research in Agriculture), jehož realizace byla zahájena 1. března 2013 a jehož ústředním tématem (cílem projektu) je „Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu“. Projekt SLARA koordinuje společnost Agrovýzkum Rapotín s. r. o. a bude realizován v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), výzva 4.3 – Vybavení odborných a vědeckých oborových knihoven.

Podrobnosti:

Oficiální stránky projektu (http://www.vuchs.cz/OPVaVpI-knihovna)

Tisková zpráva koordinátora projektu

Další podrobnosti o projektu SLARA

Připravila: Mgr. Jitka Součková, Výzkumná stanice Opočno (14. srpna 2013)

Poslední změna: 14. srpna 2014