Aktuality

Smrk pichlavý – jeho perspektivy v české krajině a lesním hospodářství

Anotace: Smrk pichlavý je součástí lesních porostů od 70. let 20. století, kdy byl často vysazován jako náhradní dřevina v oblastech, kde byly lesy silně poškozeny exhalacemi, proti jejichž působení byl odolný. V zahradnickém využití se jedná o jeden z nejoblíbenějších zahradních a parkových smrků, s nímž se u nás setkáváme skoro všude, a to jak v parcích, tak i malých zahrádkách. V současné době je však smrk pichlavý vystaven negativnímu vlivu řady škodlivých činitelů. Lesní porosty jsou intenzivně poškozovány patogenní houbou kloubnatkou smrkovou, a proto dochází k jejich urychlené přeměně. V městském prostředí je napadán mšicí smrkovou, která způsobuje sáním na jehlicích jejich zvýšený opad a narušení funkční a estetické hodnoty.