Aktuality

Smrk pichlavý na severozápadě Čech letos opět těžko odolával kloubnatce

Strnady – 15. 12. 2014 – Lesní ochranná služba (LOS), působící v rámci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. v letošním roce opět podrobně zkoumala výskyt škodlivých činitelů v lesích České republiky. V jejím hledáčku byly mimo jiné i Krušné hory, které jsou ve střední Evropě obecně považovány za jedno z modelových území z hlediska poškození jejich bioty (zejména dřevinné složky) tzv. imisním impaktem. Po imisní kalamitě byly k zalesnění holin použity nejrůznější dřeviny – na tisících hektarů dominantně smrk pichlavý. Ten se stal hostitelskou dřevinou nejrůznějších houbových patogenů. Počátkem nového tisíciletí se začala stávat limitujícím faktorem jeho přežití houba Gemmamyces piceae – kloubnatka smrková. Podle závěrů šetření se tento patogen spolu s další houbou Lophodermium piceae – sypavkou smrkovou nehodlá jen tak vzdát.