Aktuality

Spolupráce českých a saských lesnických vědců

Ve dnech 5. a 6. 11. 2019 se vědečtí pracovníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti zúčastnili druhého bilaterálního setkání výzkumných organizací České republiky a Saska (Staatsbetrieb Sachsenforst) konaného ve Wermsdorfu. V rámci programu vystoupili čeští účastníci s prezentacemi zahrnujícími otázky působení sucha v lesních porostech, nerovnováhu výživy, přemnožení kůrovců, poškozování smrků kloubnatkou smrkovou, zkušenostmi s introdukovanými dřevinami, doporučeními pro pěstování náhradních porostů, zachováním genofondu horského smrku, využitím technologie „in vitro“ v lesním hospodářství a novými možnostmi monitoringu stavů spárkaté zvěře. Němečtí kolegové představili své zkušenosti a nové metody používané v lesním hospodářství s cílem vyrovnat se změnou klimatických podmínek. Během druhého dne jednání proběhla venkovní exkurze do Wermsdorfského lesa s ukázkami zalesňování klony hybridního modřínu, metodami výsadby a tvorby porostních směsí dubu zimního s dalšími listnáči, metodami zlepšování půdních podmínek a začleněním sukcese pionýrských dřevin do obnovy lesa po ztrátě smrkových porostů zničených lýkožroutem smrkovým. Bylo zřejmé, že v podmínkách probíhající klimatické změny je zakládání smíšených porostů cestou jak ověřovat vhodnost lesních dřevin pro plnění všech požadovaných funkcí lesa.

Dušan Kacálek

Foto: Ukázka č. 1 – prezentace stanovištních a porostních podmínek Wermsdorfského lesa a zalesnění hybridním modřínem a následné péče o nový porost