Aktuality

Správný postup při zalesňování je základem úspěchu umělé obnovy lesa

Strnady – 23. března 2016 – Přicházející jaro představuje nejlepší dobu pro výsadbu mladých stromečků. Umělá obnova lesa představuje přibližně 75 % z celkové obnovy lesa, přirozená obnova pak činí 25 %. Ročně se obnoví les zhruba na 26 000 ha. V loňském roce uhynulo na různých lokalitách 25 – 40 % čerstvěvysazených mladých stromečků vlivem extrémního počasí – tepla a sucha. Svůj podíl na tom mělo i podcenění tohoto faktoru při manipulaci se sazenicemi před výsadbou. Pro růst nového lesa je tedy dodržování správných postupů při zalesňování velmi důležité.