Aktuality

Stanovisko ke kácení smrků pichlavých poškozených mšicí smrkovou

Strnady – 19. listopadu 2015 – Na jaře 2015 se zejména v západní části republiky přemnožila mšice
smrková (Elatobium abietinum) a způsobila poškození smrků pichlavých („stříbrných“) v okrasných
výsadbách. Sekce rostlinolékařské péče ÚKZÚZ ve spolupráci s odborníky z Výzkumného ústavu Silva
Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (VÚKOZ) a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM) se během jara a léta podílela na vyhodnocení situace a následně na přípravě článku, který v září 2015 vyšel v časopise Rostlinolékař č. 6/2015 (viz příloha této zprávy).