Aktuality

Století lesnického výzkumu ve vědeckých publikacích VÚLHM

V loňském roce jsme si připomněli 100 let od vzniku Republiky Československé. S tímto historickým milníkem se pojí i zásadní impulsy pro rozvoj lesnické vědy. Na příkladu několika významných vědeckých publikací zde ukazujeme, jak věda mění a ovlivňuje praxi. Historie lesnického výzkumu v naší zemi v nejširším slova smyslu sahá až do 16. století, kdy byly činěny první „pokusy“ sledující zvelebení lesů. Šlo především o různé experimenty se zaváděním umělé obnovy. K určitému řádu ve výzkumnictví ovšem došlo mnohem později, teprve v 19. století. Nadějný rozvoj přerušila první světová válka. Lesnický výzkum prostřednictvím získaných znalostí a nových poznatků může zásadním způsobem ovlivňovat stav lesů. To si plně uvědomovali již naši předci a tak ihned po vzniku samostatného Československa začaly snahy o zřízení samostatného československého lesnického výzkumu. Nové problémy, objevující se v rámci lesního ekosystému, vyvolaly potřebu mezioborové spolupráce, která vedla postupně k integraci v jediný lesnický výzkumný ústav. První lesnická výzkumná organizace v novém
státu byla založena 31. října 1921. Důvodem pro její vytvoření bylo tehdejší přemnožení bekyně mnišky. Prvním vedoucím se stal doma i v zahraničí uznávaný zoolog, profesor Julius Miloš Komárek.