Aktuality

Sucho se loni stalo nejvýznamnější abiotickou příčinou poškození lesních dřevin

Strnady – 30. 8. 2017 – Větru, jakožto nejdominantnější příčině poškození lesů, vzalo loni vítr z plachet sucho. Lesní ochranná služba VÚLHM eviduje podle došlých hlášení vlastníků a správců lesa 55,2 % podílu poškození porostů suchem.