Aktuality

Systém včasného varování proti lýkožroutu smrkovému

Strnady – 6. dubna 2017 – V důsledku měnících se podmínek prostředí a očekávaného oteplování bude s největší pravděpodobností docházet u lýkožrouta smrkového k urychlení jeho vývoje, dřívějšímu
dokončení životního cyklu a zakládání další generace v sezóně. Tuto neradostnou prognózu se snaží zmírnit inovovaný systém TANABBO II pro tvorbu předpovědí ohrožení smrkových porostů obávaným kůrovcem. Jedná se o jeden z prvních systémů včasného varování před napadením l. smrkovým, využívající dálkového průzkumu země (DPZ) a geografických informačních systémů (GIS) nejen v České republice, ale obecně pro podmínky smrkových ekosystémů.