Aktuality

Tipy na účinnou ochranu skládek dřeva před kůrovcem

Strnady – 9. března 2016 – Nejen živé smrky, ale i pokácené stromy uskladněné v lese a čekající na další zpracování, jsou ohroženy napadením lýkožroutem smrkovým a dalšími kůrovci. Aby nedošlo ke
znehodnocení dřeva na skládkách a tím i značným ekonomickým ztrátám, existují nová účinná opatření. Dvě možné metody ochrany skládek smrkového dříví před napadením lýkožroutem popisují odborníci z Lesní ochranné služby Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. v nové metodice. Ta je určena všem majitelům a správcům lesa, kteří se chtějí na letošní předpokládanou kůrovcovou kalamitu dobře připravit.