Aktuality

Umí mladé smrky zvládnout bez újmy období největšího sucha?

Strnady – 23. července 2018 – Jak dalece jsou smrky schopné odolávat extrémnímu suchu? Touto
v poslední době velmi palčivou otázkou se intenzívně zabývá lesnická věda. Jedním z významných výzkumů byla analýza období sucha a jeho dopadů na stav mladých smrkových porostů v horských podmínkách.