Aktuality

Určení hranice světla a stínu hraje při obnově lesa stěžejní roli

Strnady – 11. května 2015 – Světlo je jedním z důležitých faktorů, které sehrávají svoji roli při obnově lesa. Sluneční záření představuje rozhodující energetický zdroj pro většinu procesů v atmosféře a na zemském povrchu, je základním předpokladem koloběhu a transformace energie. Lesní hospodář při obnově lesního porostu výrazně ovlivňuje pronikání přímého slunečního záření do lesa a tím i mikroklima obnovovaného porostu v jeho okolí.