Aktuality

V loňském roce hořelo v lesích nejvíce za posledních deset let

Letní sezóna je v důsledku vysokých teplot a sucha obdobím zvýšeného nebezpečí lesních požárů. Měli bychom proto při pobytu v přírodě dbát zvýšené opatrnosti. V roce 2022 vzniklo 2 473 lesních požárů na celkové ploše cca 1 715 ha, to je nejvíce za posledních 10 let. Lesní požáry představovaly 12 % všech požárů v ČR. V posledních letech se jejich podíl na celkovém počtu požárů zvyšuje.

Pravděpodobnost vzniku lesního požáru je dána přírodními podmínkami, suchem, větrem nebo i napadením stromů kůrovcem.

Přírodní požáry dlouhodobě tvoří jednu čtvrtinu všech požárů v ČR. Jejich podíl se však v roce 2022 zvýšil až na jednu třetinu. Významné navýšení je způsobeno více než dvojnásobně vyšším počtem požárů v březnu 2022 oproti počtu v ostatních měsících.

Více než polovina březnových požárů vznikla v přírodě. Byly způsobeny především velkým suchem a nedbalým jednáním lidí. Do přírodních požárů patří požáry zemědělských ploch, volných ploch, jako jsou sady, zahrady, louky, parky apod. a především lesní požáry. Lesní požáry dlouhodobě tvoří téměř třetinu těch přírodních.

Rozsah lesních požárů bývá v průměru kolem 400 ha ročně, vzniklé škody čítají přes 14 mil. Kč a zraní se v průměru více než 20 osob. V roce 2022 byla však zasažená plocha 1 715 ha. Přímá škoda činila 49,5 mil. Kč a zraněno bylo 63 osob. Unikátní hodnoty jsou způsobené požárem v Národním parku České Švýcarsko.

Pro srovnání v roce 2021 hasiči likvidovali 1 517 lesních požárů na celkové ploše cca 411 ha, v roce 2020 to bylo 2 081 lesních požárů na celkové ploše cca 484 ha.

Zpravidla nejvíce lesních požárů bývá v Kraji Vysočina a ve Středočeském kraji. Nejméně požárů lesů hasiči likvidují v hlavním městě Praze, Olomouckém, Zlínském a Pardubickém kraji.

Až 96 % lesních požárů nepřesáhne plochu 1 ha a k 93 % lesních požárů není povoláno větší množství hasičů než z prvního stupně požárního poplachu. Nejrozlehlejší požáry bývají v nízkých výmladkových lesích nebo v lesích, kde probíhá lesní těžba. Takové požáry tvoří až tři čtvrtiny zasažené plochy. Napomáhá tomu rychlé šíření travním porostem, hrabankou, jehličím, listím nebo rašelinou.

Příčinou lesních požárů může být přírodní jev (blesk), ale z poloviny případů se jedná o lidskou nedbalost. V takovém případě jde nejčastěji o nerespektování zákazu zakládání ohňů v lese, jejich následné nedostatečné uhašení nebo odhozený nedopalek cigarety. Téměř druhá polovina příčin požárů zůstává neobjasněna, nebo spadá do kategorie neprokázaného zavinění.

Při objasňování příčin vzniku lesních požárů se každoročně ukazuje, že k nim nejčastěji dochází vlivem lidské činnosti, a to zejména z nedbalosti (v roce 2022 to bylo 1 275 požárů na celkové rozloze 1 399 ha). Zdaleka nejvyšší počet i rozsah byl evidován po rozdělávání ohňů.

Přírodní vlivy (blesk) zapříčinily vznik požáru ve 23 případech, přičemž škoda byla vykázána na ploše 1,8 ha.

Požárů evidovaných z neobjasněných příčin bylo v roce 2022 celkem 279 na ploše 160 ha (v roce 2021 to bylo 136 požárů na 204 ha).

Foto: špatně prováděné pálení klestu s sebou nese vysoké riziko vzniku lesního požáru (Slezsko, Bruntálsko, květen 2022), archiv VÚLHM

Lesní požáry vznikají nejčastěji v období od března do října. Nejvíce lesních požárů vzniká zpravidla v dubnu, avšak v roce 2022 jich bylo výjimečně nejvíce v březnu. Podle času vzniku nejvíce požárů vznikne v odpoledních hodinách, mezi druhou a sedmou hodinou odpolední.

Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dojde v těžce přístupném a náročném terénu, kde nelze plně využít hasičskou techniku. Lesní požáry jsou nebezpečné kvůli schopnosti šířit se velkou rychlostí. Navíc chování požáru v lese je mnohdy nevypočitatelné a může se rozšiřovat například i pod povrchem země v hrabance nebo kořeny stromů. A je pak velmi obtížné odhadnout, kde se objeví nová ohniska.

Zásahy na lesních požárech jsou časově velmi náročné a vyžadují povolání většího počtu jednotek hasičů. K lokalizaci a následné likvidaci takto rozsáhlých požárů je nezbytné velké množství hasební vody, kterou hasiči na místo ohně často musí přivážet z velké dálky, nebo jsou nuceni využít leteckou techniku.

Na přelomu července a srpna 2022, v období 24. 7. – 12. 8., došlo v oblasti severních Čech ke vzniku největšího lesního požáru v novodobé historii Česka. Zasaženo bylo přibližně 1 060 ha lesa na území NP České Švýcarsko (dalších zhruba 250 ha bylo zasaženo na území přilehlého Saského Švýcarska). Významnou část požáru reprezentovalo území s výskytem kůrovcových souší. Zásadním problémem při likvidaci požáru byla nedostupnost terénu (příkré svahy a rokle) a počáteční nedostatek vody na hašení.

Tabulka 1: počet požárů za posledních 10 let (zdroj: Statistická ročenka za rok 2022 Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru)

rok

2013

20142015201620172018201920202021

2022

počet požárů

17 105

17 38820 23216 253

16 757

20 72018 81317 34616 162

20 813

z toho přírodních

3 363

4 1026 2123 4404 0826 4505 5254 6453 588

6 816

z toho lesních

666

8661 7488929662 0331 9632 0811 517

2 473

Tabulka 2: škody způsobené lesními požáry (zdroj: Statistická ročenka za rok 2022 Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru)

Rok

Počet požárůPřímá škoda (tis. Kč)Výměra lesních požárů (ha)Uchráněné hodnoty (tis. Kč)Usmrceno celkemZraněno

2016

8925 500,1141195 190,5015

2017

9666 261,817085 079,02

9

2018

2 03315 011,8492271 069,00

35

2019

1 96317 405,1520319 509,00

31

2020

2 08118 578,2484256 697,02

21

20211 5178 024,3411164 923,00

15

20222 47349 458,61 715298 178,00

63

Nárůst počtu zraněných osob je způsoben požárem v národním parku České Švýcarsko.

Zdroj informací: Statistická ročenka za rok 2022 Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru (Ministerstvo vnitra).

Připravil Ing. Jan Řezáč, VÚLHM, v. v. i., e-mail: rezac@vulhm.cz

Úvodní foto: následky lesního požáru (Čechy, Děčínsko, listopad 2022), archiv VÚLHM