Aktuality

V Praze se sešli odborníci Expertních panelů mezinárodního programu ICP Forests

Ve dnech 5.–7. dubna 2022 se v Praze sešli zástupci mezinárodního programu monitoringu zdravotního stavu lesů na jednání Expertních panelů. Toto pravidelné setkání se mělo v České republice konat již v roce 2020 v Kutné hoře, kvůli pandemii Covid-19 však muselo být na poslední chvíli zrušeno a převedeno na on-line formu.

I v letošním roce se rozhodnutí o formě jednání dlouho odkládalo a až na konci února byla přijata nabídka Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., že setkání zorganizuje hybridní formou.

V Praze se tak setkalo 25 odborníků z 12 Evropských zemí včetně zástupců evropského koordinačního centra a vedoucího programu Marca Ferrettiho, dalších 50 účastníků bylo připojeno on-line.

V rámci panelů Forest Growth, Deposition a Meteo/Pheno/LAI byl projednán stav poskytování a validace dat, potřebné úpravy metod a manuálů a především příprava společné monografie v nakladatelství Elsevier.

Čtvrtek pak byl věnován exkurzi na plochu intenzivního monitoringu lesních ekosystémů Všeteč, a návštěvě lesnické expozice Národního zemědělského muzea v zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou.